Stare druki recept z dłuższym terminem ważności

486598223
Thinkstock/GettyImages
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie recept.
Medexpress 2019-04-12 13:00

Projektowana zmiana ma na celu wydłużenie z 12 do 24 miesięcy okresu, w którym druki
recept odpowiadających wzorowi, jaki obowiązywał przed dniem 18 kwietnia 2018 r., tj. przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, zwanego dalej „nowelizowanym rozporządzeniem”, będą mogły być stosowane.


Z przeprowadzonych analiz wynika, że znaczna część osób uprawnionych do wystawiania
recept odpowiadającym wcześniejszemu, niż określony w załącznikach nr 6 i 7
nowelizowanego rozporządzenia, wzorowi wciąż dysponuje duża liczbą druków recept
zgodnych z wcześniejszym wzorem i oczekuje umożliwienia wykorzystania tych druków przez dłuższy czas, niż pierwotnie było przewidziane. Niniejsza inicjatywa legislacyjna wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, jak równie powinna pozwolić tym osobom na działania dostosowawcze i uniknięcie podobnego stanu rzeczy w przyszłości.


Zamiana jest przygotowana przede wszystkim z troski o pacjentów, w odniesieniu do których – w braku umożliwienia osobom uprawnionym do wypisywania recept zgodnych z wcześniejszymi wzorami (przy jednoczesnym posiadaniu przez te osoby dużych zapasów druków takich recept oraz przy wcześniejszym niezaopatrzeniu się w druki zgodne z wzorem określonym w załącznikach 6 lub 7 nowelizowanego rozporządzenia) – istniało ryzyko, że nie zrealizują otrzymanych recept w aptekach ani punktach aptecznych, a będą zmuszeni do ponownego uzyskania recepty zgodnej z obwiązującymi wymogami.Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także