22 kwietnia w całej Polsce akcje protestacyjne OZZPiP

Lucyna Dargiewicz

Opublikowano 20 kwietnia 2015, 17:03

Lucyna Dargiewicz
Lucyna Dargiewicz

Opublikowano 20 kwietnia 2015, 17:03

W dniu 22 kwietnia na terenie całej Polski odbędą się w miastach wojewódzkich różne formy akcji protestacyjnych organizowanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz apeluje do pielęgniarek, położnych oraz CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA do przyłączenia się oraz poparcia protestów.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania materiału: https://www.youtube.com/watch?v=jwrd8-WmtDw&feature=youtu.be

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych żąda:

- Określenia niezbędnej liczby pielęgniarek i położnych na poszczególnych oddziałach przy kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia celem zapewnienia bezpieczeństwa pielęgniarkom i położnym oraz pacjentom

- Wzrostu wynagrodzenia pielęgniarki i położnej jako niezbędnego czynnika powstrzymującego emigrację, odejście od wykonywania zawodu i zachętę dla młodych osób do podjęcia studiów pielęgniarskich i położniczych

- Zmniejszenia obciążenia pielęgniarki i położnej pracą administracyjną i inną, która nie jest przypisana do jej zawodu na rzecz bezpośredniej pracy przy pacjencie

- Zabezpieczenia czasu pracy pielęgniarki i położnej w jednostkach ochrony zdrowia poprzez umowy o pracę będące gwarancją ciągłości opieki nad pacjentem

 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest największą organizacją związkową wśród zawodów medycznych w Polsce. Jest także największym związkiem zawodowym skupionym w 400-tysięcznej centrali Forum Związków Zawodowych. Związek został założony w 1995 r. i w tej chwili liczy ok. 80 000 członków. Działa w ponad 600 szpitalach, przychodniach i innych instytucjach opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Struktura administracyjna naszego związku to 16 Regionów, obejmujących swoim zasięgiem województwa.
Statutowymi zadaniami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych są:  
·         ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pracowników,
·         zabezpieczanie praw pracowniczych, wynagrodzeń, warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
·         przeciwdziałanie i zwalczanie mobbingu i dyskryminacji wszystkich pracowników.
OZZPiP opiniuje projekty ustaw oraz inne akty prawne w zakresie ochrony zdrowia oraz środowiska pielęgniarskiego i położniczego. Zajmuje stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji systemu ochrony zdrowia. Jego Członkowie aktywnie uczestniczą w dedykowanych tematyce ochrony zdrowia posiedzeniach Sejmu
i Senatu, a także w licznych konferencjach naukowych czy szkoleniach.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31