Anestezjolodzy krytykują decyzje MZ i krajowego konsultanta w dziedzinie intensywnej terapii

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 22 kwietnia 2015, 11:01

MZ_NOWE
Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 22 kwietnia 2015, 11:01

MZ_NOWE

- Koncepcje zaprezentowane przez Ministerstwo Zdrowia i konsultanta krajowego w dziedzinie intensywnej terapii są nierealne, nieprzygotowane i nieoszacowane pod względem finansowanym i w perspektywie mogą przyczynić się do zmniejszenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów leczonych w stanie zagrożenia życia - alarmują anestezjolodzy.

13 kwietnia 2015 r. z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie, które dotyczyło kontrowersyjnych aspektów związanych z nową specjalizacją lekarzy tj. intensywną terapią oraz trybem powołania na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie intensywnej terapii lekarza kardiologa prof. dr hab. n. med. Janiny Stępińskiej. Prezes PTAiIT Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik wyjaśnił powody krytycznego stanowiska ZG PTAiIT ujęte w uchwale z dnia 31 marca 2015 r. oraz podtrzymał tezy w nim zawarte.

Swoje uwagi przedstawili także prezes Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej prof. Niżankowski i konsultant krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. Kusza.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i konsultant krajowy w dziedzinie Intensywnej Terapii prof. Stępińska przestawili różne koncepcje dotyczące intensywnej terapii:

  1. Utworzenie oddziałów intensywnej terapii z grupami chorych profilowanych w szczególności intensywnej terapii kardiologicznej. W ramach tych oddziałów nie mogłyby być realizowane świadczenia pacjentów np. z urazem wielonarządowym lub powikłaniami po zabiegach operacyjnych.
  2. Wprowadzenie nowego trybu uzyskania tytułu specjalisty z dziedziny intensywnej terapii na drodze mianowania (koncepcja zaprezentowana przez prof. Stępińską)
  3. Docelowym miejscem udzielania świadczeń przez specjalistów z dziedziny intensywnej terapii byłaby praca na oddziałach OIT, lub oddziałach kardiologii, neurologii itp. Przedstawiciele resortu zdrowia wyrazili także pogląd, że specjaliści z anestezjologii i intensywnej terapii jak chodzi o nową dziedzinę, czyli intensywną terapie „trochę się znają i trochę się nie znają“

Przewodniczący ZG ZZA Jerzy Wyszumirski przedstawił następujące stanowisko : W uchwale ZG PTAiIT z dnia 31.03.2015 r. przypomniano, że w 2013 r. środowisko lekarzy anestezjologów uznało rozszerzenie składu terapeutycznego lekarzy w przestrzeni, jaką jest intensywna terapia o lekarzy innych specjalności wyszkolonych w odpowiedni sposób w intensywnej terapii będzie służyć dobru i bezpieczeństwu pacjenta. Dzięki temu miał nastąpić wzrost jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych na stanowiskach intensywnej terapii przez zespoły wielodyscyplinarne, które połączone byłyby taką samą wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie intensywnej terapii a ich liderem zostałaby najbardziej doświadczona i wykształcona osoba, która nie musiałaby być wówczas specjalistą w dziedzinie intensywnej terapii.

  1. W chwili obecnej przy wskaźniku de facto 1,6 ilości łóżek intensywnej terapii w przeliczeniu na 100 łóżek szpitalnych największym problem są niewystarczające środki finansowe przeznaczone na zwiększenie tego wskaźnika i odpowiednie finansowanie terapii na tych łóżkach.
  2. W związku z uznaniem przez Ministerstwo Zdrowia anestezjologii i intensywnej terapii jako dziedziny priorytetowej znacząco zwiększona została liczbę specjalistów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii.
  3. Przy tworzeniu nowych specjalności lekarskich istotą powinno być dobro pacjenta i zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa a nie ambicje osobiste prowadzące do pozyskiwanie nowych tytułów i nominacji .
  4. Anestezjolodzy proponują wprowadzenie trzystopniowego systemu opieki nad pacjentem krytycznie zagrożonym - oddział intensywnego nadzoru, oddział intensywnej opieki, oddział intensywnej terapii i odpowiednie finansowanie na każdym poziomie.

Zdaniem anestezjologów Ministerstwo Zdrowia zerwało kompromisowe porozumienie zawarte z 2013 r. dotyczące zasad obowiązujących przy tworzeniu nowej dziedziny intensywnej terapii, a nowe koncepcje zaprezentowane przez Ministerstwo Zdrowia i konsultanta krajowego w dziedzinie intensywnej terapii są nierealne, nieprzygotowane i nieoszacowane po względem finansowanym i w perspektywie mogą przyczynić się do zmniejszenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów leczonych w stanie zagrożenia życia. W trakcie spotkania przedstawicie Ministerstwa Zdrowia wyrazili opinię, że w przyszłości lekarze szkolący się w nowej dziedzinie w świetle przepisów prawa nie mogą być rezydentami, dlatego musieliby być delegowani na oddziały anestezjologii i intensywnej terapii na okres 2 lat ze swoich zakładów pracy bądź zatrudnić się na umowę o prace na 2 lata w OAiIT. Minister Anna Łukasik ustaliła, odnosząc się do stanowisk przedstawicieli reprezentujących środowisko anestezjologów, że przy tak wielu wątpliwościach potrzebne jest poważne rozważenie całości problemu przez kierownictwo resortu i ewentualne dalsze konsultacje społeczne.

Źródło: materiały prasowe

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31