Będzie wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru. Co zmieni?

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 06 sierpnia 2015, 08:30

sor
Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 06 sierpnia 2015, 08:30

sor

Co się poprawi po utworzeniu wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru?

Minister Marian Zembala spotkał się z konsultantami krajowymi w sprawie przygotowania wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Omówiono zakres świadczeń zdrowotnych, jakie w pierwszym etapie powinny być objęte wykazem sporządzonym dla poziomu wojewódzkiego i krajowego.

Konsultanci krajowi zaakceptowali działania związane z przygotowaniem wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru.

Stworzenie wykazu ma się przyczynić do skrócenia czasu, w jakim osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego otrzyma specjalistyczną pomoc medyczną, oraz do wyeliminowania sytuacji, w których szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć odmawiają przyjęcia pacjentów.

W wykazie oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru znajdą się jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.).

Źródło: mz.gov.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31