Czy wszystkie pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty?

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 02 lipca 2015, 12:11

139394161 Fot. Thinkstock/Getty Images
Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 02 lipca 2015, 12:11

Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne będą mogły ordynować wybrane leki i badania. Czy wszystkie pielęgniarki i położne będą miały takie uprawnienia?

Pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa mają prawo, które będą mogły samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty, jeżeli ukończyły specjalistyczny kurs w tym zakresie.

Natomiast pielęgniarki i położne posiadające co najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą mogły na zlecenie lekarza (w ramach kontynuacji) w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji wystawiać recepty na określone leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczeni, jeżeli ukończyły specjalistyczny kurs w tym zakresie.

Obowiązek ukończenia kursu nie będzie dotyczył pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalistycznego zdobędą wiedzę objętą takim kursem.

Przypomnijmy jakie leki i badania diagnostyczne będą mogły ordynować pielęgniarki:

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia z wykazem substancji czynnych zawartych w lekach, które będą mogły być ordynowane przez pielęgniarki i położne.

Zgodnie z rozporządzeniem pielęgniarki i położne będą miały prawo zalecać wszystkie leki o kategorii dostępności OTC, wystawiać recepty na leki o kategorii dostępności Rp (z wyłączeniem leków zawierających bardzo silnie działające środki odurzające i substancje psychotropowe). Na liście znalazły się: leki przeciwwymiotne, przeciwzakaźne do stosowania miejscowego, ginekologiczne leki przeciwzakaźne, leki stosowane niedokrwistości, leki przeciwzakaźne działające ogólnie, środki znieczulające działające miejscowo, leki przeciwbólowe, anksjolityki, leki przeciwpasożytnicze, leki rozszerzające oskrzela, witaminy, płyny infuzyjne.

Wśród wyrobów medycznych na liście znalazły się m.in.: zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej, cewniki worki do zbiórki moczu, worki stomijne , peruki, kule, laski, opatrunki, balkoniki.

Badania, na które będą mogły kierować pielęgniarki i położne to m.in.: badanie hematologiczne, badanie układu krzepnięcia, badania moczu, badania kału, badania cytologiczne, badania elektrokardiograficzne.

Projekt rozporządzenia został przekazany 26 czerwca 2015 roku do konsultacji publicznych.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Czytaj także:czy wszystkie pielęgniarki dostaną podwyżkę?

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31