Lektura obowiązkowa dla pielęgniarek i położnych

b1

b1

Od 1 stycznia 2016 r. polskie pielęgniarki i położne otrzymały uprawnienia do wypisywania recept na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia oraz szeroką gamę wyrobów medycznych. W zależności od poziomu wykształcenia ich kompetencją będzie ordynowanie samodzielne lub w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Najszersze kompetencje zyskają pielęgniarki i położne z tytułem magistra lub tytułem specjalisty. Potencjalnie jest ich w systemie około 35 tys. Po przeszkoleniu osoby te będą mogły samodzielnie wypisywać niektóre leki i zlecać część badań. Pielęgniarki i położne z tytułem licencjata będą mogły wystawić recepty tylko na kontynuację terapii zaplanowanej przez lekarza.

W odpowiedzi na nowe regulacje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP) powołało kilkunastoosobowy zespół specjalistów z całego kraju. W jego skład weszli lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i prawnicy, przed którymi postawiono zadanie opracowania program kursu pt. „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych, część I i część II”.

Pierwsza część dotyczy programu dla osób, które spełniają kryteria do samodzielnej ordynacji, natomiast część druga osób posiadających co najmniej tytuł licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa co uprawnia je do wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia.

Program kursu został oparty o wiedzę i doświadczenia członków zespołu, a także doświadczenia krajów, gdzie takie kształcenie funkcjonuje już od wielu lat.

Książka „Ordynowanie leków i wypisywanie recept – przewodnik dla pielęgniarek i położnych” zawiera wiedzę wymaganą od uczestników kursu cz. I i cz. II zgodnie z programem zatwierdzonym przez CKPPiP. Publikacja jest tak skonstruowana, że prowadzi czytelnika przez wszystkie zagadnienia ważne dla właściwego i odpowiedzialnego wykonywania nowej dla polskich pielęgniarek i położnych kompetencji,  jaką jest wypisywanie recept.

Książkę można zamówić na stronie www.edumetriq.pl.

b2

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31