MZ: powołano 4 podsekretarzy stanu

MZ_NOWE

MZ_NOWE

Sekretarzem stanu w resorcie kierowanym przez Konstantego Radziwiłła został Jarosław Pinkas. Zaś wiceministrami typowani wcześniej: Krzysztof Łanda, Piotr Gryza, Katarzyna Głowala oraz...

Piotr Warczyński.

Wiceministrem odpowiedzialnym za politykę lekową ma być dr Krzysztof Łanda. To wieloletni ekspert w dziedzinie ekonomiki zdrowia, były członek Board of Directors Health Technology Assessment International (HTAi), ekspert Polskiej Unii Onkologii, ekspert BCC ds. ochrony zdrowia, były dyrektor DGL w Centrali NFZ. Prezes Fundacji Watch Health Care.

Kiedy pytaliśmy, go o zmiany jakie nowy minister zdrowia powinien wprowadzić, wymienił wymianę urzędników resortu:

„Po pierwsze należy zmienić urzędników w Ministerstwie Zdrowia, szczególnie tych na stanowiskach dyrektorów i wicedyrektorów w kluczowych departamentach. Bez tej zmiany, nie sądzę, żeby jakakolwiek reforma systemu się udała. Partie polityczne w ostatnich 20 latach zmieniały się, natomiast ci sami urzędnicy od lat tworzą fatalnej jakości prawo. Czyli generalnie postawa urzędników w Ministerstwie Zdrowia musi się zmienić. „Ryba psuje się od głowy” więc trzeba najpierw zmienić głowę, żeby generalnie poprawić postawy pracowników przy ul. Miodowej w Warszawie. To dla mnie wskaźnik, papierek lakmusowy, czy dojdzie do poważnej zmiany, kosmetyki, czy też nic się nie zmieni i system będzie osiadał jak kompost dalej. Należy przeprowadzić audyt w resorcie. Trzeba się przygotować do głębokiej, nie powierzchownej zmiany prawa. Trzeba, zobaczyć jakie były praktyki w ostatnim czasie. Z czego wynikają problemy. Trzeba ustalić priorytety do rozwiązania, a następnie zacząć je rozwiązywać. Druga rzecz, trzeba szybko poprawić dostęp do opieki zdrowotnej. Dla większości Polaków głównym problemem są kolejki, szczególnie te do podstawowych świadczeń specjalistycznych, wysoce skutecznych i niedrogich. Teraz jest na to czas, w listopadzie i grudniu, by przekierować strumienie pieniędzy i zmusić NFZ do kontraktowania w pierwszej kolejności świadczeń najpotrzebniejszych Polakom. Inaczej niż to było w ostatnich latach, kiedy NFZ kontraktował w pierwszej kolejności procedury luksusowe, mało skuteczne, drogie, ulubione zabawki specjalistów, gdy ludzie stali w kolejkach do zupełnie podstawowych świadczeń specjalistycznych, podstawowej diagnostyki i podstawowego leczenia, w takich sytuacjach i chorobach, gdzie czekanie na świadczenia jest rzeczą karygodną. Absolutnie niemoralne jest tolerowanie systemu, w którym ustawia się ludzi w kolejkach do świadczeń wysoce skutecznych, niedrogich i wysoce opłacalnych, w stanach wymagających natychmiastowego zaopatrzenia, inaczej choroba rozwija się, daje przerzuty i w których czas ma kluczowe znaczenie dla zachowania zdrowia i życia. Obowiązkiem NFZ jest kontraktować te świadczenia w pierwszej kolejności, a inne dopiero jak wystarczy pieniędzy i zaspokojone są pierwsze potrzeby. Trzecia rzecz to koszyk. Jak najszybciej należy zapanować nad jego zawartością. Wszystkie jego części powinny być określone za pomocą technologii medycznych, a nie ogólnych haseł, pod które wszystko można podciągnąć i dowolnie wycenić. Dopiero wtedy będzie gwarancja, że ew. dodatkowe środki w systemie skrócą kolejki, a nie zostaną wrzucone w czarną dziurę bez dna, jak to się działo w ostatnich latach. To są rzeczy najważniejsze.

Co z likwidacją NFZ?

„Jeśli miałby być system budżetowy w zamian obecnego systemu NFZ-towego, to bardzo dobrze. Do tej pory politycy po prostu traktowali NFZ jako kozła ofiarnego. Mówili: „to nie my jesteśmy winni fatalnej sytuacji w ochronie zdrowia, winny jest NFZ”. I rzeczywiście, w postrzeganiu opinii publicznej NFZ stał się takim „diabłem rogatym”, na którego wszystkie pomyje były wylewane. Teraz, jeśli będzie system budżetowy to świetnie, bo politycy będą mieli pełną odpowiedzialność za stan systemu oraz za to, co się w opiece zdrowotnej stanie. Już nie będzie można powiedzieć, że to zły jest NFZ, ale pełna odpowiedzialność, z odkrytą przyłbicą będzie spoczywać na rządzących. Świetnie! Ja oczywiście jestem zwolennikiem dalej idących zmian niż tylko likwidacja NFZ, tzn. chciałbym by zlikwidować deficyt w systemie publicznym, tzn. zbilansować zawartość koszyka z wielkością środków na jego realizację. Dopiero to pozwoliłoby wprowadzić bon zdrowotny, tak żeby rzeczywiście, żeby pieniądze szły za pacjentem, żeby pacjent miał możliwość wyboru świadczeniodawcy i płatnika. Nie sądzę jednak, by to było możliwe do zrobienia w krótkim czasie. Powiem więcej, wydaje mi się, że likwidacja NFZ i finansowanie z budżetu będzie możliwe nie wcześniej niż od 1 stycznia 2017 roku. Bynajmniej nie ma już czasu by ruszyć od nowego 2016 roku z nowym systemem. Z kolei określenie koszyka za pomocą technologii medycznych to minimum ok. 1 roku i dopiero wtedy można dodać pieniędzy do systemu” - powiedział dr Łanda, który również był bloggerem Medexpressu. 

Piotr Gryza – działacz podziemnego NZSu w latach 80. Był m.in. prezesem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (2006-2009), Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych (2000-2001), organizatorem i dyrektorem Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych oraz dyrektorem szpitala na Solcu.

Katarzyna Głowala – naczelnik Wydziału Sprawiedliwości Departamentu Finansowania Strefy Budżetowej Ministerstwa Finansów.

Piotr Warczyński - przewodniczący Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych, Samodzielny Wydział Audytu Wewnętrznego. Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, tj.: Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31