NFZ pozywa lekarzy za protest pieczątkowy. OZZL pisze w tej sprawie do prezesa Funduszu

ozzl
Na początku 2012 r. lekarze na receptach stawiali pieczątki „refundacja do decyzji NFZ”. Teraz Fundusz żąda od lekarzy pieniędzy za tzw. protest pieczątkowy. Co na to OZZL, który był inicjatorem akcji?
Łukasz Tokarski 2015-04-28 13:50

ozzl

Na początku 2012 r. lekarze na receptach stawiali pieczątki „refundacja do decyzji NFZ”. Teraz Fundusz żąda od lekarzy pieniędzy za tzw. protest pieczątkowy. Co na to OZZL, który był inicjatorem akcji?

NFZ wysyła teraz do lekarzy wezwanie o zwrot pieniędzy za refundację. Dotyczy to lekarzy, którzy wystawili recepty, nie mając podpisanej umowy z płatnikiem. Jak na razie sądy orzekają na rzecz lekarzy. „Takie samo stanowisko zajęły sądy z różnych stron kraju i różnych instancji, w tym również Sąd Najwyższy, co świadczy, że utrwaliło się już jednoznaczne orzecznictwo w tej sprawie. Zasadniczą jego tezą jest, iż: <<Skoro leki otrzymała osoba uprawniona do ich uzyskania ze środków publicznych to ich koszty obciążają z mocy prawa NFZ. (…) żądanie w takiej sytuacji refundacji od lekarza nie ma żadnej podstawy prawnej. (cytat z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.11.2014 - I CSK 633/13).>> Nie ma zatem znaczenia czy lekarz miał uprawnienia do wypisywania leków refundowanych albo czy popełnił jakieś uchybienia proceduralne przy ich wypisywaniu, a liczy się jedynie fakt czy uprawnienia do refundacji kosztów leków miał pacjent. Nawet minister zdrowia przyjął ten oczywisty fakt do wiadomości, skoro zapowiada zniesienie umów upoważniających lekarzy do wypisywania recept na leki refundowane” - napisał na swojej stronie zarząd OZZL. 

Zdaniem OZZL nie ma podstaw do „karania” lekarzy, a składanie pozwów jest bezzasadne.

„Składanie przez NFZ kolejnych pozwów w sprawach, w których Fundusz przegrywa co do zasady we wszystkich instancjach, jest działaniem - oczywiście – bezsensownym i stanowi marnotrawienie środków publicznych. Nieuzasadnione jest też żądanie przez NFZ od lekarzy zwrotu <<nienależnej refundacji>> jeszcze przed złożeniem pozwu. Trudno ocenić je inaczej niż tylko jako próbę podstępnego wyłudzenia przez Fundusz pieniędzy od osób, które nie mają odpowiedniej świadomości prawnej” - informuje OZZL.

Zarząd Związku wysłał w tej sprawie list do prezesa Funduszu o „zaniechanie takich działań”. OZZL domaga się również interwencji ministra zdrowia i rzecznika praw pacjenta.

Źródło: OZZL

Przeczytaj również: Lekarze krytykują raport NIK na temat geriatrii

PDF

Zobacz także