NIK krytykuje przekształcanie szpitali w spółki

Łukasz Tokarski

Opublikowano 22 kwietnia 2015, 13:09

nik
Łukasz Tokarski

Opublikowano 22 kwietnia 2015, 13:09

nik

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała, czy przekształcenie szpitali samorządowych w spółki poprawiło sytuację systemu ochrony zdrowia. Ta ocenia nie jest pozytywna.

Zdaniem NIK niewiele zmieniło na rynku usług leczniczych. „Część szpitali skorzystała jedynie z chwilowego oddłużenia, choć później sytuacja finansowa niektórych wróciła do <<normy>>, czyli do generowania strat” - informuje NIK.

Do dnia 30 kwietnia 2014 r. przekształceniami organizacyjno-prawnymi objęto łącznie 174 szpitale. NIK sprawdziła 20 szpitali przekształconych w spółki. W toku kontroli uzyskano także informacje od dodatkowych 54 szpitali - spółek, które w 2013 r. miały podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku 38 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekształconych w spółki kapitałowe, samorządy całkowicie pozbyły się posiadanych akcji lub udziałów. Zdaniem NIK przekształcenie tylko na chwilę poprawiło sytuację szpitali, nie pomogło również w skróceniu kolejek do specjalistów.

„Czas oczekiwania na świadczenia nadal uzależniony był od wielkości kontraktu z NFZ i mógł wynosić nawet kilka miesięcy. Natomiast w przypadku odpłatnych usług medycznych, pacjentom udzielano świadczeń bezzwłocznie” - informuje NIK.

Źródło: NIK

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31