Nowe dane dotyczące leku TECFIDERA

wozek-inwalidzki2
Fot. Thinkstock/Getty Images
TECFIDERA zapewnia długotrwały korzystny efekt u nieleczonych wcześniej pacjentów oraz u pacjentów, którzy otrzymywali już interferon lub octanu glatirameru - wynika z najnowszych badań.
Łukasz Tokarski 2015-04-23 15:34

TECFIDERA zapewnia długotrwały korzystny efekt u nieleczonych wcześniej pacjentów oraz u pacjentów, którzy otrzymywali już interferon lub octanu glatirameru - wynika z najnowszych badań.

Firma Biogen przedstawiła nowe dane, które potwierdzają wysoką efektywność długofalowej terapii lekiem TECFIDERA (fumaran dimetylu) u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego. Dane te wskazują, że lek ograniczył nawroty i postęp niepełnosprawności u nowo zdiagnozowanych pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią SM. Dodatkowe dane potwierdzają, że TECFIDERA wykazała wysoką i utrzymującą się skuteczność w okresie 5 lat u pacjentów z RRMS, których poddano wcześniej terapii interferonem lub octanem glatirameru. Wyniki te są prezentowane podczas 67 corocznego spotkania Amerykańskiej Akademii Neurologii w Waszyngtonie, DC (American Academy of Neurology).

- Zestawienie wyników badań potwierdza zdecydowaną skuteczność leku TECFIDERA w leczeniu pierwszej linii, a także u pacjentów, u których przerwano leczenie interferonem lub octanem glatirameru - powiedział J. Theodore Philips, M.D., Ph.D., badacz w Instytucie Badań Immunologicznych Baylor, profesor kliniczny z dziedziny neurologii z Texas Southwestern Medical Center, University of Texas.

TECFIDERA jest lekiem przeznaczonym do doustnego leczenia nawracających form SM, w tym rzutowo-remisyjnej postaci, czyli najczęściej występującej postaci SM. Lek ten jest obecnie zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej, Kanadzie, Australii i Szwajcarii. Dzięki programowi badań klinicznych o szerokim zakresie i wprowadzaniu leku na światowe rynki - począwszy od Stanów Zjednoczonych w marcu 2013 roku - lek zastosowano u ponad 135 000 pacjentów na całym świecie.

PDF

Zobacz także