ORL: na lekarzach wymusza się podejmowanie dodatkowej pracy

86492290
Fot. MedExpress TV
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zajęło stanowisko w sprawie zapewnienia właściwych warunków pracy i płacy lekarzy i lekarzy dentystów.
Katarzyna Wróblewska 2015-04-30 10:14

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zajęło stanowisko w sprawie zapewnienia właściwych warunków pracy i płacy lekarzy i lekarzy dentystów.

Samorząd lekarski upomina się o zapewnienie lekarzom właściwych warunków pracy i płacy.

ORL w Katowicach zwraca uwagę, że przy niewystarczającej liczbie lekarzy, a także przy braku odpowiedniej wielkości środków finansowych w dyspozycji większości pracodawców, wymusza się na lekarzach podejmowanie i wykonywanie dodatkowej pracy, na warunkach odbiegających często od przyjętych za standardowe i za niegodne tej pracy wynagrodzenie, zwłaszcza w odniesieniu do stawki godzinowej. Przyjmowanie pomimo tego przez lekarzy dodatkowych obowiązków jest wyrazem ich troski o zapewnienie pomocy każdemu potrzebującemu pacjentowi, jest także często wymuszone sytuacją materialną ich samych i im bliskich. Prezydium ORL jest  przekonane, że członkowie ŚIL wykonują swój zawód w pełni profesjonalnie i w miarę posiadanych możliwości czynią wszystko w celu poprawy zdrowia i ratowania życia oddanych im pod opiekę pacjentów, przestrzegając w swoim postępowaniu obowiązującego prawa, pamiętając równocześnie o dbałości o należne bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Obecne warunki pracy i płacy zdecydowanej większości lekarzy sprzyjają pojawianiu się sytuacji będących zagrożeniem dla właściwego wykonywania zawodu, z łatwymi do przewidzenia konsekwencjami.         

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach podkreśla, że  na każdym etapie organizacji ochrony zdrowia i udzielania świadczeń medycznych konieczne są ze  strony decydentów kompleksowe działania zapewniające niezbędne warunki dla realizacji zadań, m.in. zawartych w koszyku świadczeń gwarantowanych, w zgodzie z obowiązującym prawem, dobrem pacjentów, etyką lekarską, poszanowaniem godności zawodu lekarza, także poprzez zagwarantowanie właściwych warunków pracy i płacy. Prezydium ORL stanowczo sprzeciwia się przerzucaniu odpowiedzialności za błędy polityki zdrowotnej na lekarzy i innych fachowych pracowników medycznych.

Źródło: materiały prasowe

PDF

Zobacz także