Pielęgniarki rozczarowane spotkaniem z ministrem zdrowia. Będzie strajk?

Lucyna_Dargiewicz
- To, co nam zaproponowano, to żenada - powiedziała po spotkaniu z kierownictwem resortu zdrowia Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca OZZPiP.
Katarzyna Wróblewska 2015-04-30 22:12

- To, co nam zaproponowano, to żenada - powiedziała po spotkaniu z Bartoszem Arłukowiczem Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca OZZPiP. 

OZZPiP informuje, że 30 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie  OZZPiP i NRPiP z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia na czele z  ministrem zdrowia  Bartoszem Arłukowiczem  i prezesem NFZ Tadeuszem Jędrzejczykiem.

- Zaproponowaliśmy to, aby pielęgniarka i położna znalazły się w rozporządzeniu koszykowym, co jest jednym z kluczowych postulatów środowiska, żeby spełnić pewne wymogi dotyczące liczby pielęgniarek na poszczególnych oddziałach, które byłyby gwarantowane możliwością uzyskania kontraktu np. przez szpital - mówił po spotkaniu  Bartosz Arłukowicz.

- Zmiany, które proponujemy, dotyczą zmian w stawkach kapitacyjnych w podstawowej opiece zdrowotnej, zmian wysokości kwot osobodnia i kwot dla pielęgniarek szkolnych - powiedział wiceminister zdrowia Cezary Cieślukowski.

Jak spotkanie podsumowały pielęgniarki: minister zdrowia  odczytał  prezentację multimedialną, która przedstawiała enigmatyczną  propozycję dla środowiska pielęgniarek i położnych w kolejnych latach, natomiast nie zawierała żadnych rozwiązań dla zgłaszanych wcześniej postulatów  przez OZZPiP.
Żądania OZZPiP to:
1. Określenie niezbędnej liczby pielęgniarek i położnych na poszczególnych oddziałach przy kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia celem 
zapewnienia bezpieczeństwa pielęgniarkom i położnym oraz pacjentom.
2. Wzrost wynagrodzenia pielęgniarki i położnej jako niezbędnego czynnika powstrzymującego emigrację, odejście od wykonywania zawodu i zachętę dla młodych osób do podjęcia studiów pielęgniarskich i położniczych.
3. Zmniejszenie obciążenia pielęgniarki i położnej pracą administracyjną i inną, która 
nie jest przypisana do jej zawodu na rzecz bezpośredniej pracy przy pacjencie.
4. Zabezpieczenie czasu pracy pielęgniarki i położnej w jednostkach ochrony zdrowia 
poprzez umowy o pracę będące gwarancją ciągłości opieki nad pacjentem.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 22 maja. 12 maja 2-godzinny strajk ostrzegawczy pielęgniarek.

źródło: OZZPiP, polskieradio.pl

PDF

Zobacz także