Pracodawcy za rozszerzeniem  kompetencji pełnomocnika rządu ds. zdrowia publicznego

pracodawcy
Organizacje pracodawców oczekują przyjęcia ustawy o zdrowiu publicznym jeszcze w tej kadencji. Mają swoje uwagi do projektu. Jakie?
Katarzyna Wróblewska 2015-04-28 10:39

pracodawcy rp

Organizacje pracodawców oczekują przyjęcia ustawy o zdrowiu publicznym jeszcze w tej kadencji. Mają swoje uwagi do projektu. Jakie?

23 kwietnia 2015 r., podczas debaty konsultacyjnej poświęconej projektowi ustawy o zdrowiu publicznym, w której udział wzięli pracodawcy oraz pełnomocnik rządu ds. zdrowia publicznego i sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera, przedstawiciele Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konfederacji Lewiatan i Business Centre Club  jednoznacznie opowiedzieli się za wzmocnieniem projektowanych kompetencji pełnomocnika ds. Zdrowia Publicznego oraz za udziałem reprezentantów pracodawców w Radzie ds. Zdrowia Publicznego.

 – Mimo ograniczonej formy projekt buduje fundament i tworzy tak oczekiwany priorytet dla wspólnych działań wszystkich interesariuszy w obszarze zdrowia publicznego – powiedziała Małgorzata Gałązka-Sobotka, doradca prezydenta Pracodawców RP oraz przedstawicielka pracodawców w Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia. Po niezbędnych poprawkach projekt powinien zostać przyjęty jeszcze do końca obecnej kadencji rządu – brzmi jednoznaczna i zgodna rekomendacja trzech reprezentatywnych organizacji pracodawców. Ich obawy budzą planowane kompetencje Pełnomocnika, które uznano za niewystarczające. Nie gwarantują one bowiem pełnej realizacji ambitnych zadań w zakresie planowania i koordynacji realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

– Pełnomocnik powinien być umocowany przy Komitecie Prezesa Rady Ministrów – stwierdził wiceprezydent pracodawców RP Andrzej Mądrala. Wątpliwości co do skuteczności działania Pełnomocnika jako Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia podzielił przedstawiciel Konfederacji Lewiatan, a jednocześnie doradca ds. Zdrowia prezydenta RP Maciej Piróg. Z kolei minister ds. systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC Anna Janczewska-Radwan wskazała, że rola Pełnomocnika powinna być wzmocniona z wykorzystaniem potencjału, jaki daje funkcja ministra bez teki.

 – Pełnomocnik powinien móc wnosić sprzeciw do uchwał Komitetu Sterującego ds. Zdrowia Publicznego, gdzie przewagę mają pozostali ministrowie – podkreślił Robert Mołdach z Pracodawców RP.

Źródło: pracodawcyrp.pl

PDF

Zobacz także