Ruszył „Gdyński Program Prewencji Udarów Mózgu”

udar
Fot. Thinkstock/Getty Images
W Polsce każdego roku notujemy około 90 tys. udarów, z czego 75 tys. rocznie są to udary niedokrwienne. W 14 tys. przypadków pierwotną przyczyną jest migotanie przedsionków.
Tomasz Kobosz 2015-11-19 13:45
Thinkstock / Getty Images Thinkstock / Getty Images

W Polsce każdego roku notujemy około 90 tys. udarów, z czego 75 tys. rocznie są to udary niedokrwienne. W 14 tys. przypadków pierwotną przyczyną jest migotanie przedsionków.

Gdyńskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „SERCA SERCOM” – we współpracy z Centrum Aktywności Seniora w Gdyni, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz firmą Pfizer Polska – rozpoczęło właśnie realizację pilotażowego programu zapobiegania udarom mózgu. Jego celem jest edukacja seniorów w zakresie prewencji udarów mózgu oraz rozpoznawania i leczenia migotania przedsionków, co w konsekwencji ma się przyczynić do zmniejszenia liczby udarów.

Główne aktywności edukacyjne programu będą odbywać się w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla grupy ok. 2000 słuchaczy przygotowano osiem 1,5-godzinnych szkoleń w Centrum Aktywności Seniora w Gdyni. W ramach wykładów zostaną poruszone tematy udaru mózgu i zawału serca. Eksperci wyjaśnią, dlaczego tak ważne jest leczenie migotania przedsionków, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, hiperlipidemii, nadwagi i otyłości. Omawiany tez będzie wpływ diety i aktywności fizycznej na mózg i serce.

Każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne i edukacyjne. Przed i po wykładach wolontariusze będą dokonywać wśród uczestników pomiarów ciśnienia tętniczego, tętna i oceniać ryzyko sercowo naczyniowe oraz przeprowadzą indywidualną edukację.

– Migotanie przedsionków jest chorobą, której ryzyko pogłębia się z wiekiem. Seniorzy wykazują dużą aktywność w pogłębianiu wiedzy na temat zdrowia, zarówno swojego, jak i bliskich osób. Jako doświadczeni pacjenci są tez dobrymi partnerami dla lekarzy w działanich na rzecz propagowania zdrowego stylu życia – mówi Hanna Muller, członek zarządu stowarzyszenia „SERCA SERCOM”.

Udar mózgu jest najpoważniejszą chorobą naczyniową mózgu. Schorzenie to stanowi bardzo istotny problem nie tylko medyczny, ale również społeczny. Szacuje się, że rocznie na świecie na udar mózgu zapada 15 mln osób, a około 5 mln umiera. Udar jest jednocześnie najczęstszą przyczyną długotrwałej niesprawności i inwalidztwa w populacji dorosłych, co skutkuje poważnymi konsekwencjami socjalnymi i ekonomicznymi.

Migotanie przedsionków jest arytmią serca polegającą na nieregularnej częstości skurczu mięśnia komór serca i na braku czynności skurczowej przedsionków. W związku z tym krew wolno krąży w przedsionkach prowadząc do tworzenia się zakrzepów, które następnie urywają się i płynąc z prądem krwi zamykają naczynia mózgowe prowadząc do niedokrwienia części mózgu czyli do udaru niedokrwiennego. Dlatego w przypadku stwierdzonego migotania przedsionków podstawowym leczeniem zapobiegającym zarówno w profilaktyce pierwotnej, jak i wtórnej jest leczenie zmniejszające krzepliwość krwi. Wykazano iż wdrożenie właściwego leczenia znacząco wpływa na ryzyko zgonu i udaru mózgu.

Od kilku lat oprócz antagonistów witaminy K stosowane są nowe doustne leki przeciwkrzepliwe. W badaniach klinicznych wykazano skuteczność tych nowych leków w zapobieganiu udarowi niedokrwiennemu, zmniejszeniu częstości udarów krwotocznych w porównaniu ze stosowaniem warfaryny, a w przypadku niektórych z nich, również zmniejszenie częstości poważnych krwawień w porównaniu z głównym przedstawicielem antagonistów witaminy K – warfaryną.

Źródło: materiały prasowe

PDF

Zobacz także