Ustawa o zdrowiu publicznym priorytetem rządu

Alicja Dusza

Opublikowano 22 kwietnia 2015, 09:15

Malecka-Libera Fot. K. Rainka
Alicja Dusza

Opublikowano 22 kwietnia 2015, 09:15

Beata Małecka - Libera wiceminister zdrowia i pełnomocniczka rządu ds. zdrowia publicznego zapowiedziała, że jeszcze w tej kadencji Sejmu ustawa o zdrowiu publicznym będzie uchwalona.

Beata Małecka-Libera, która uczestniczyła w obradach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach powiedziała, że ustawa o zdrowiu publicznym jest priorytetem rządu.

Przypomnijmy:

Projekt ustawy o zdrowiu publicznym został przekazany do konsultacji zewnętrznych. Uwagi można zgłaszać do 27 kwietnia 2015 r.

Projektowana ustawa:

 - określi katalog działań podejmowanych przez administrację publiczną mającą poprawić stan zdrowia populacji
- ureguluje zasady koordynacji, wspierania i finansowania działań administracji publicznej i współpracy innych podmiotów w tym zakresie
- utworzy Funduszu Program Zdrowia Publicznego
- utworzy Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia
- utworzy Radę do Spraw Zdrowia Publicznego
- ustanowi pełnomocnika rządu do spraw zdrowia publicznego
- utworzy Fundusz Zdrowia Publicznego jako państwowy fundusz celowy
- usprawni zasady sprawozdawania działań administracji publicznej dotyczących zdrowia publicznego
- dostosowuje obecnie obowiązujące przepisy do proponowanej regulacji.

 W uzasadnieniu czytamy, że potrzeba przygotowania projektowanej ustawy wynika przede wszystkim z konieczności utworzenia mechanizmów pozwalających na osiągniecie poprawy zdrowotnej społeczeństwa. Celem ustawy jest utworzenie struktur odpowiedzialnych za koordynację  monitorowanie działalności władz publicznych wpływających na zmianę stanu zdrowia populacji, a także zapewnienie stabilnych mechanizmów finansowania.

Wśród największych problemów zdrowia publicznego wymienione są choroby układu krążenia, nowotwory, choroby układu oddechowego oraz cukrzyca, które spowodowane są przez palenie, nadmierne spożycie alkoholu, nieprawidłową dietę i niewystarczającą aktywność fizyczną. Kluczową rolę będzie odgrywać profilaktyka.

1,5 mld zł – taka będzie pula pieniędzy przeznaczonych na profilaktykę w pierwszym roku funkcjonowania ustawy. Pieniądze będą pochodziły: z NFZ (NFZ ma przeznaczać 1 proc. swoich środków, z budżetów poszczególnych ministerstw, z funduszu zdrowia publicznego (pieniądze m.in. z akcyzy na alkohol (1 proc.) , tytoń (0,5 proc.), 3 proc. z ustawy hazardowej.

Narodowy Program Zdrowia Publicznego zakłada cele takie jak:

walkę z otyłością i cukrzycą, zmniejszenie odsetka palących i pijących alkohol, aktywizację fizyczną wśród Polaków.

- Niestety, to bardzo trudna ustawa, bowiem zmienia cały system myślenia, zarządzania i priorytetów w ochronie zdrowia. Muszą zacząć ze sobą współpracować różne ministerstwa. Ta ustawa jest jednak absolutnie kluczowa i bez niej będzie bardzo trudno zmierzyć się z wyzwaniami zdrowotnymi, które są przed nami – powiedziała Beata Małecka-Libera. – Ustawa o zdrowiu publicznym tworzy platformę partnerstwa i współpracy, zaangażowania wszystkich grup społecznych, traktując je jako kluczowy element mający wpływ na poprawę wyników zdrowotnych – dodała wiceminister.

Jak podkreślała Małecka-Libera celem ustawy jest przede wszystkim zorganizowanie całego systemu. Ustawa będzie wyznaczała strategiczne kierunki na rzecz poprawy i jakości życia społeczeństwa Polski i ułatwiała ich realizację. – Do społeczeństwa chcę dotrzeć przez edukację, różnego rodzaju kampanie medialne, zaangażowanie różnych grup: środowisk lekarskich, eksperckich, organizacji samorządowych, pacjenckich, uczniów w szkołach i wszystkich, do których będzie można dotrzeć z przekazem, że warto zapobiegać chorobom, dbać o swoje zdrowie. To w przyszłości przyniesie wymierne korzyści nie tylko nam samym, ale szerzej – na poziomie całego państwa i jego gospodarki. Zapewni wzrost gospodarczy i społeczny kraju. Nie jest to pusty slogan. Nasze społeczeństwo starzeje się, w pewnym momencie będziemy mieli dość duży problem z osobami, które będą zdrowe i będą mogły pracować, dlatego wiedza, edukacja, podejmowanie świadomych dążeń w zakresie własnego zdrowia jest tak ważne dla nas wszystkich: dziadków, rodziców i dzieci, które będą naszą gospodarkę utrzymywać  i nią zarządzać.

Przeczytaj również: Zdrojewski: Ustawa o zdrowiu publicznym jest kluczowa

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31