Zbigniew Lew-Starowicz profesorem. Prezydent wręczył nominacje

457919771
Fot. Thinkstock/Getty Images
Prezydent wręczył nominacje profesorskie 57 osobom. Osiem z nich związanych z medycyną.
Katarzyna Wróblewska 2015-04-28 08:47

Prezydent wręczył nominacje profesorskie 57 osobom. Osiem z nich związanych z medycyną.

1. Zbigniew LEW-STAROWICZ
profesor nauk medycznych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

2. Tomasz BANASIEWICZ
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

3. Rafał BARANOWSKI
profesor nauk medycznych
Instytut Kardiologii w Warszawie

4. Małgorzata CHALIMONIUK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

5. Anna DUBANIEWICZ
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

6. Tomasz JARGIEŁŁO
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

7. Krzysztof KOWAL
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

8. Mirosław MARKIEWICZ
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

PDF

Zobacz także