Stworzono bakteryjny rejestrator diagnostyczny

Tomasz Kobosz

Opublikowano 27 listopada 2017, 13:49

Fot. Thinkstock/Getty Images
Tomasz Kobosz

Opublikowano 27 listopada 2017, 13:49

Sekwencje CRISPR bakteryjnego DNA to obszary wykorzystywane przez system immunologiczny do przechowywania i przekazywania kolejnym generacjom bakterii informacji o infekujących je wirusach.

Ich zdolność do zapisu i trwałego przechowywania informacji już wcześniej inspirowała naukowców do przeprowadzania ciekach eksperymentów. W CRISPR zapisywano wiersze, całe książki, zdjęcia a nawet krótkie animacje GIF.

W domenie medycyny możliwości, jakie dają sekwencje CRISPR wykorzystuje się m.in. w terapiach genowych (obecnie w toku jest co najmniej 12 badań klinicznych nad tego typu terapiami). Jednak dopiero teraz udało się stworzyć technologię umożliwiającą zapis w sekwencjach CRISPR parametrów środowiska wraz ze znacznikami czasu.

Aby zbudować „mikrobowy” rejestrator, naukowcy zmodyfikowali fragment pozachromosomowego DNA zwany plazmidem, dający mu możliwość tworzenia większej liczby swoich kopii w odpowiedzi na określony bodziec zewnętrzny.

Inny plazmid, aktywny przez cały czas, „napędzał” rejestrator, a jego aktywność posłużyła do zapisu markerów czasu w sekwencjach CRISPR. Dzięki obu plazmidom w DNA powstawał ciągły, chronologiczny zapis odzwierciedlający obecność lub brak zewnętrznego sygnału (lub sygnałów), na którego rejestrację zaprogramowano cały układ.

Autorzy udowodnili, że biologiczny rejestrator może pracować przez wiele dni i precyzyjnie zapisywać informacje o maksymalnie trzech różnych czynnikach zewnętrznych oddziałujących na komórkę bakterii.

Uczeni planują już znalezienie związanych z różnymi schorzeniami markerów, których obecność (nawet przejściową) w przewodzie pokarmowym można będzie zapisać za pomocą bakteryjnego rejestratora.

Źródło: OutbreakNewsToday

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

DNA / CRISPR/Cas9 / Escherichia coli
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31