#protestmedyków

Światowe Stowarzyszenie Lekarskie: jesteśmy solidarni z lekarzami w Polsce

Medexpress

Opublikowano 16 pazdziernika 2017, 12:52

Medexpress

Opublikowano 16 pazdziernika 2017, 12:52

Jak informuje NIL, Światowe Stowarzyszenie Lekarskie (WMA) przyjęło nadzwyczajną rezolucję w sprawie sytuacji w Polsce.

Obecnie ogólne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wynoszą 6,1 % PKB (średnia światowa to ok. 9,8 %). Zarobki lekarzy rezydentów są na poziomie pomiędzy 510 a 580 euro miesięcznie netto, wobec czego wielu z nich podejmuje dodatkowe zatrudnienie, aby móc się utrzymać.

"Światowe Stowarzyszenie Lekarskie z poważnym zaniepokojeniem przyjmuje do wiadomości spór, jaki ma miejsce w Polsce pomiędzy lekarzami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne a rządem, dotyczący finasowania opieki zdrowotnej oraz wynagrodzeń lekarzy rezydentów, spośród których wielu musi podejmować dodatkowe zatrudnienie, aby pozyskać odpowiednie środki do życia. Zauważamy ponadto, że część z tych lekarzy od kliku dni prowadzi strajk głodowy oraz że negocjacje z Ministrem Zdrowia zostały zerwane" - czytamy w rezolucji WMA

Światowe Stowarzyszenie Lekarskie zaapelowało do Beaty Szydło, aby włączyła się do negocjacji w celu wypracowania możliwych do zaakceptowania rozwiązań chroniących życie lekarzy rezydentów, zwłaszcza tych, którzy uczestniczą w strajku głodowym, jak również prowadzących do poprawy finansowania świadczeń zdrowotnych dla całego społeczeństwa.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rezydenci / protest rezydentów
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31