Światowy Dzień bez Tytoniu

103583070
W związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu, 31 maja 2016 r. WHO i Sekretariat Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu wzywają wszystkie państwa, aby przygotowały się do wprowadzenia jednolitych (standaryzowanych) opakowań wyrobów tytoniowych.
Alicja Dusza 2016-05-30 11:58

Zdaniem WHO neutralne, jednolite opakowania mogą przyczynić się do tego, że rzadziej będziemy kupować papierosy. Zmniejsza atrakcyjność wyrobów tytoniowych, ogranicza możliwość wykorzystywania opakowań jako nośnika reklamy i promocji, ogranicza stosowanie wprowadzających w błąd opakowań i oznakowani oraz zwiększa skuteczność ostrzeżeń zdrowotnych.

Na jednolitym opakowaniu będzie można umieścić wyłącznie nazwę marki i produktu - w standardowym kolorze i wydrukowane standardową czcionką.

Są już kraje, które dostosowują swoje przepisy i wprowadzają jednolite opakowania:

- W grudniu 2012 r. Australia jako pierwszy kraj na świecie podjęła decyzję o wdrożeniu jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych.

- W 2015 r. w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Francji uchwalono przepisy o wprowadzeniu jednolitych opakowań od maja 2016.

- W wielu państwach rozważania dotyczące przyjęcia przepisów wprowadzających jednolite opakowania są obecnie na bardzo zaawansowanym etapie. W Polsce przedstawiono projekt takich opakowań.

Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu 2016 mają na celu:

- Podkreślenie roli jednolitych opakowań jako elementu kompleksowego, wielosektorowego podejścia do zwalczania palenia.
- Wspieranie procesów opracowania i przyjęcia przez państwa członkowskie WHO odpowiedniej polityki, wprowadzającej jednolite opakowania i upowszechnienia jednolitych opakowań na całym świecie poprzez zapewnienie wyczerpujących, ważnych i przekonujących informacji.
- Zachęcenie państw członkowskich WHO do zaostrzenia uregulowań prawnych dotyczących opakowań i oznakowania wyrobów tytoniowych i ograniczenia reklamy, promocji i sponsoringu wyrobów tytoniowych w ramach kolejnych kroków zmierzających do wprowadzenia jednolitych opakowań.
- Wspieranie państw członkowskich WHO i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w przeciwdziałaniu ingerencji branży tytoniowej w przebieg procesu politycznego prowadzącego do przyjęcia przepisów wprowadzających obowiązek stosowania jednolitych opakowań.

Źródło: WHO

PDF

Zobacz także