Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi

Medexpress

Opublikowano 27 maja 2022, 08:01

bialczka szpiczak
Medexpress

Opublikowano 27 maja 2022, 08:01


Kluczowe w skutecznym leczeniu nowotworów krwi jest wczesne rozpoznanie choroby, a pierwszym krokiem do zadbania o swoje zdrowie jest wykonywanie regularnej morfologii. To podstawowe i najczęściej wykonywane badanie krwi, które odzwierciedla ogólną kondycję organizmu – wskazuje Łukasz Rokicki, prezes Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec.


Od ponad dekady Fundacja Carita prowadzi aktywną działalność edukacyjną wśród pacjentów chorujących na szpiczaka plazmocytowego (mnogiego). Szpiczak mnogi to drugi co do częstotliwości występowania nowotwór krwi. Szacuje się, że stanowi nie więcej niż 1–2 proc. ogółu chorób nowotworowych. Co roku w Polsce zapada na niego około 2,5 tys. osób, a żyje z nim ok. 10 tys. pacjentów. W większości przypadków nowotwór ten występuje u osób po 50 r.ż., ale coraz częściej zapadają na niego także osoby młodsze, aktywne zawodowo i społecznie, będące w najbardziej produktywnym okresie życia. - Do tej pory było przekonanie, że pacjenci znajdujący się w grupie ryzyka największej zachorowalności na nowotwory krwi to osoby, które są po 60 r.ż., jednak w tej chwili obserwujemy znaczne obniżenie tego wieku. Choroba jest diagnozowana u coraz młodszych pacjentów, tych aktywnych zawodowo i społecznie. W związku z tym proces leczenia powinien być dostosowany do ich trybu życia, tak aby umożliwić im normalne funkcjonowanie – dodaje prezes Łukasz Rokicki.

Nowoczesne terapie wydłużają życie

Hematoonkologia to bardzo innowacyjny i niezwykle rozwijający się obszar medycyny na świecie - także Polska podąża za standardami w leczeniu pacjentów hematoonkologicznych, czego dowodem jest znaczne zwiększenie dostępności do terapii w ramach refundacji oraz poszerzania programów lekowych w tym obszarze. - Leczenie chorób hematoonkologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych terapii oraz indywidualne podejście do wyboru schematów leczenia farmakologicznego ze względu na wiek, ogólny stan zdrowia czy stopień zaawansowania powoduje, że choroba śmiertelna staje się chorobą przewlekłą. Priorytetem dla nas, środowiska medycznego, jest ciągłe poszerzenie dostępu do terapii, tak aby w przypadku braku odpowiedzi na jedną terapię móc stosować kolejne i kolejne – wskazuje dr hab. n. med. Dominik Dytfeld, Katedra i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku UM w Poznaniu, prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. - W ostatnim czasie udało się wzmocnić pierwszą linię leczenia w szpiczaku mnogim, ale ważne są też kolejne, tym bardziej że obserwujemy coraz większy problem oporności pacjentów na leczenie terapiami stosowanymi w początkowych etapach leczenia – tłumaczy dr Dytfeld.

Jedziemy po zdrowie

Fundacja Carita już po raz drugi organizuje „Rajd po zdrowie”, który odbędzie się 9 lipca br. nad poznańską Maltą. To sportowe wydarzenie skierowane do pacjentów hematoonkologicznych, ich bliskich oraz wszystkich, którzy chcą budować pozytywną świadomość wokół tej choroby i promować profilaktykę zdrowotną. W ramach wydarzenia organizatorzy przewidują strefę health care z możliwością wykonania bezpłatnych badań diagnostycznych. Zebrane środki organizatorzy rajdu przekażą na rehabilitację pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Rejestracji na wydarzenie można dokonywać do 12 czerwca 2022 r. za pośrednictwem strony internetowej www.rajdpozdrowie.org. Rajd został objęty patronatem honorowym Ministra Zdrowia Pana Adama Niedzielskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka i Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiak.

Źródło: Fundacja Carita


Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szpiczak plazmocytowy / nowotwory krwi / hematoonkologia / Łukasz Rokicki
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30