E-zwolnienia coraz bliżej

pen
Krótsza „droga” pacjenta do uzyskania zaświadczenia lekarskiego, eliminacja nadużyć, a także wielomilionowe oszczędności – to główne korzyści elektronicznych zwolnień lekarskich. Od nowego roku lekarze mogą wystawiać – obok papierowych – także zwolnienia elektroniczne. Całkowita eliminacja zwolnień na papierze nastąpi zaś w 2018 r.
Daria Wierzbińska 2015-01-09 07:00

pen

Krótsza „droga” pacjenta do uzyskania zaświadczenia lekarskiego, eliminacja nadużyć, a także wielomilionowe oszczędności – to główne korzyści elektronicznych zwolnień lekarskich. Od nowego roku lekarze mogą wystawiać – obok papierowych – także zwolnienia elektroniczne. Całkowita eliminacja zwolnień na papierze nastąpi zaś w 2018 r.

Wystawienie e-zwolnienia odbywać się będzie za pośrednictwem indywidualnego elektronicznego profilu lekarza, stworzonego w systemie informatycznym ZUS. Aby wystawiać e-zwolnienia, lekarze uzyskają bezpłatny dostęp do danych chorych, ich płatników składek, a także członków rodziny.

Lekarz, po zbadaniu pacjenta, a także potwierdzeniu prawidłowości i aktualności danych, wprowadzi informacje o stanie zdrowia chorego do systemu. Wypełnione i podpisane na elektronicznym profilu zaświadczenie lekarskie automatycznie przekazywane będzie (za pośrednictwem Internetu) na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. W taki sam sposób odbywać się będzie doręczenie zaświadczenia płatnikowi składek – otrzyma je on przez skrzynkę podawczą ZUS na swój profil informacyjny.

Taki sposób wystawiania i doręczania zaświadczeń będzie możliwy, gdy i lekarz, i ZUS będą posiadali profil informacyjny płatnika składek. W sytuacji, gdy płatnik składek nie będzie miał profilu (dotyczy to tych, którzy nigdy nie rozliczali składek za więcej niż 5 osób), wydruk zaświadczenia będzie dostarczany przez ubezpieczonego. Jednocześnie, nadal będą funkcjonować zaświadczenia w formie papierowej.

Lekarz będzie mógł przekazać pacjentowi – na jego żądanie – wydruk zaświadczenia w postaci elektronicznej, z pieczątką  oraz podpisem lekarza. Sporządzenie wydruku zaświadczenia lekarskiego będzie możliwe tylko po wystawieniu e-zwolnienia. Natomiast zaświadczenie w formie pisemnej (na formularzu uprzednio wydrukowanym z profilu lekarza), opatrzone pieczątką i podpisem – lekarz będzie mógł wystawić w sytuacji, gdy wystawienie e-zwolnienia nie jest możliwe, w szczególności w razie braku połączenia z Internetem, np. podczas wizyty domowej. 

ezw

Źródło: „Służba Zdrowia

PDF

Zobacz także