Nazwa apteki nie może jej reklamować

apteka
Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta
Kolejny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie potwierdził, że samorząd aptekarski ma prawo żądać legalności używania nazw aptek zawierających elementy reklamowe - Informuje Naczelna Izba Aptekarska.
Alicja Dusza 2014-04-10 10:04

Kolejny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie potwierdził, że samorząd aptekarski ma prawo żądać legalności używania nazw aptek zawierających elementy reklamowe - Informuje Naczelna Izba Aptekarska.

Sąd orzekł, że racja leży po stronie samorządu aptekarskiego. 27 marca 2014 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie rozpatrywana była skarga, którą Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej złożyła na postanowienie głównego inspektora farmaceutycznego utrzymujące w mocy postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zbadania zgodności z prawem używania nazwy apteki zawierającej elementy reklamowe.

W zaskarżonych postanowieniach główny inspektor farmaceutyczny oraz śląski wojewódzki inspektor farmaceutyczny w Katowicach uznali, że izby aptekarskie nie mogą ingerować w nazwę apteki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględniał skargę i uchylił postanowienie GIF. Sąd uzasadniając wyrok, powiedział, że samorząd aptekarski ma prawo uczestniczyć w sporach dotyczących zakazu reklamy apteki.

Źródło: nia.org.pl

PDF

Zobacz także