Plany rządu wobec seniorów

Iwona Schymalla

Opublikowano 15 stycznia 2014, 07:14

brezaaa 2 Fot. MedExpress TV
Iwona Schymalla

Opublikowano 15 stycznia 2014, 07:14

Rząd przyjął założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020. To pierwszy ogólnopolski program dla osób starszych. Zakłada on m.in. aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, większy udział w życiu społecznym i solidarność międzypokoleniową - mówi Marzena Breza, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, z którą rozmawia red. naczelna Medexpressu Iwona Schymalla.

Iwona Schymalla: Jakie są założenia długofalowej polityki senioralnej na lata 2012-2020?

Założenia, które przyjął rząd 24 grudnia, w Wigilię 2013 r., stanowią kompleksowy dokument, który zawiera informacje o kwestiach  zdrowia i bezpieczeństwa osób starszych, ich aktywności zawodowej, społecznej oraz relacji międzypokoleniowej. Dokument pokazuje, że ważne są działania władz centralnych, władz samorządowych oraz sektora prywatnego i instytucji pozarządowych. Główne przesłanie tego dokumentu to oczywiście zagospodarowanie potencjału osób starszych na rynku pracy oraz forum aktywności społecznej, w tym aktywności edukacyjnej.

W dokumencie odnosimy się do kwestii  dostępności usług opiekuńczych, medycznych dla osób starszych. Identyfikujemy istniejące już w tym deficyty, a biorąc pod uwagę znaczący proces starzenia się społeczeństwa, podwojenia liczby osób w wieku 60+ i więcej w następnym dziesięcioleciu. Oznacza to że działania muszą być podjęte tu i teraz przez rząd na okres siedmiu lat.

Ten okres siedmioletni dla polityki długofalowej w kontekście pilityki senioralnej nie jest przypadkowy, bo jest to ten czas, w którym mamy jeszcze ogromne środki do wykorzystania z UE. To się będzie zmieniać w miarę poprawy dobrobytu obywateli Polski, tak jak w przypadku Hiszpanii i Portugalii. Natomiast w kontekście środków europejskich, czyli w czasookresie kiedy mają być realizowane założenia polityki senioralnej tj. wykorzystanie  środków na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób starszych.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31