Szpiczak plazmocytowy: co dalej z refundacją?

Fot. Getty Images/iStockphoto
Szpiczak plazmocytowy to nieuleczalny nowotwór złośliwy układu krwiotwórczego. Liczba chorych sukcesywnie zwiększa się, ale coraz częściej o szpiczaku możemy mówić jako chorobie przewlekłej. To efekt lepszej diagnostyki i dostępności do nowych leków w pierwszej i kolejnych liniach leczenia. Dlatego projekt lipcowej listy leków refundowanych, na którym zabrakło jednej z najważniejszych opcji terapeutycznych, wywołał niepokój pacjentów i hematologów.
Medexpress 2021-06-17 12:03

Jak informowaliśmy wczoraj, dla pacjentów i klinicystów projekt lipcowej listy leków refundowanych był dużym zaskoczeniem.

Z wielkim niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość, że z projektu listy refundacyjnej, która ma obowiązywać od 1 lipca 2021 znika daratumumab we wszystkich liniach leczenia.
Od 2 lat polscy pacjenci mają do niego dostęp w ramach programu lekowego. Trzeba zaznaczyć, że jest to bardzo skuteczny, nowoczesny lek z powodzeniem stosowany w Europie i na świecie. Dzięki niemu pacjenci żyją dłużej i w lepszym komforcie, ze względu na niewielkie skutki uboczne, a w wielu przypadkach ich brak - czytamy na stronie internetowej Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec.

Również hematolodzy nie kryli zdziwienia i wystosowali apel do ministra Macieja Miłkowskiego, w którym podkreślili, że porojektowana decyzja pozbawia polskich chorych jakiegokolwiek dostępu do jednego z najskuteczniejszych w historii leków na szpiczaka plazmocytowego, który i tak był refundowany jedynie w bardzo ograniczonej formie. Byłby to niezrozumiały krok wstecz w rozwoju polskiej hematoonkologii nie tylko ze względu na bardzo dynamiczny rozwoju daratumumabu na świecie, ale również w świetle ostatnich decyzji administracyjnych w Polsce, m.in. pozytywnych rekomendacji Prezesa AOTMiT dotyczących formy podskórnej daratumumabu w schemacie D-Vd oraz schematu D-VTD w leczeniu chorych nowo zdiagnozowanych kwalifikowanych do terapii wysokodawkowanej z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych. Jesteśmy świadomi ograniczeń, ale wierzymy, że zachowanie dostępu do obecnie refundowanych terapii, a także, w miarę możliwości dalsze rozważne poszerzanie spektrum nowoczesnych opcji leczenia dla wyselekcjonowanych chorych na szpiczaka plazmocytowego, jest kluczowe dla poprawy długości i jakości życia pacjentów z tym niezwykle obciążającym nowotworem. W związku z tym, w imieniu polskich hematologów zwracamy się z prośbą o rozważenie pozostawienia daratumumabu na liście leków refundowanych. (Apel: TU)

Producent leku zapewnił nas, że podjął wszelkie możliwe działania na rzecz przedłużenia decyzji refundacyjnej. - W związku z zagrożeniem braku kontynuacji refundacji daratumumabu dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim, w dniu dzisiejszym odbyliśmy spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialnym za refundację. Podczas spotkania firma - w celu zapewnienia polskim pacjentom kontynuacji dostępności terapii daratumumabem - przedstawiła ofertę, która jest odpowiedzią na oczekiwania i uwagi zgłoszone w toku negocjacji przez resort zdrowia - mówi Agata Schubert-Włodarczyk, External Affairs & Market Access Director, Janssen.

PDF

Zobacz także