Szpital im. św. Rodziny po raz trzeci z tytułem „Szpital przyjazny dziecku”

Medexpress

Opublikowano 29 maja 2018, 10:25

Medexpress

Opublikowano 29 maja 2018, 10:25

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny (szpitalmadalinskiego.pl) po raz trzeci otrzymał prestiżowy tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku. Uroczyste wręczenie certyfikatu obyło się podczas tegorocznej konferencji naukowej "Karmienie Piersią - Fundamentem Życia" zorganizowanej przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią.

Po raz pierwszy Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny przeszedł pozytywną ocenę w zakresie spełnienia kryteriów Szpitala Przyjaznego Dziecku i poprawności realizacji programu „Dziesięć Kroków do Udanego Karmienia Piersią” w 2007 r.


Placówki medyczne przystępujące do realizacji programu w ramach inicjatywy Szpitala Przyjaznego Dziecku mają obowiązek prowadzenia szkoleń dla kadry managerskiej oraz personelu położniczego. Stosowane są narzędzia do samodzielnej oceny wdrażania programu „Dziesięć Kroków do Udanego Karmienia Piersią”, a w momencie uzyskania tytułu SPD narzędzi umożliwiających monitoring dalszego przystosowywania się do realizacji projektu „10 Kroków…”. Każdy Szpital poddawany jest ocenie zewnętrznej i reocenie, potwierdzających czy placówka odpowiada kryteriom globalnym, a zatem czy w pełni spełnia warunki „Dziesięciu Kroków”. W kolejnych latach, placówki medyczne są regularnie, co 5 lat, kontrolowane w zakresie utrzymania niezbędnych standardów.
Od momentu wprowadzenia Inicjatywy „Szpital Przyjazny Dziecku” (SPD) przez UNICEF i WHO w latach 1991-1992do 2007 roku, prawie 20.000 placówek w 156 krajach na całym świecie uzyskało certyfikat. Głównym osiągnięciem wprowadzenia Inicjatywy był wzrost liczby kobiet karmiących piersią oraz spadek zachorowalności i umieralności dzieci we wszystkich regionach świata. To jest pierwsza, główna światowa inicjatywa dla karmienia piersią, która przekracza wszystkie narodowe, kulturowe, ekonomiczne i polityczne granice. Szacunkowo, ponad milion pracowników służby zdrowia, przeszło szkolenie na podstawie programu stworzonego przez WHO/UNICEF, tłumaczone na wiele języków.
Obecnie, na terenie m.st. Warszawy certyfikat tytuł ,,Szpitala Przyjaznego Dziecku" uzyskały 4 szpitale.

Źródło: Mat. pras.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szpital im. Św. Rodziny / szpital przyjzany dziecku
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30