Szpital im. Św. Rodziny podpisał kontrakt do 2021 r. na świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej

800_2396
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny podpisał umowę z NFZ na udzielanie świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie Chirurgii Onkologicznej – hospitalizacji, w tym pakietu onkologicznego. Podpisana umowa obejmuje leczenie chirurgiczne i rekonstrukcyjne w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2021 r.
Medexpress 2018-07-03 10:24

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny jest specjalistyczną placówką kompleksowo leczącą pacjentów z chorobami nowotworowymi od 2008r.

Oddział Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcji Piersi specjalizuje się w wielodyscyplinarnym leczeniu raka gruczołu piersiowego wraz z pełną rekonstrukcją piersi i onkoplastyką. Pacjentom onkologicznym dedykowany jest koordynator, który prowadzi ich przez pełną ścieżkę leczenia onkologicznego od momentu wykonania badań aż do wyjścia z choroby. Oddział posiada 16 łóżek, z leczenia na Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcji Piersi rocznie korzysta ok. 1000 osób, Poradnia Onkologiczna zapewnia świadczenia specjalistyczne na poziomie 15.000 porad rocznie.

Ponadto, w szpitalu w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) funkcjonuje Poradnia Onkologiczna wraz z wyspecjalizowanymi gabinetami: Gabinetem Profilaktyki Chorób Piersi, Gabinetem Chorób Sutka oraz Gabinetem Rekonstrukcji Piersi a także Gabinetem Ginekologii Onkologicznej.

Źródło: Szpital im. Świętej Rodziny SPZOZ

PDF

Zobacz także