Warmińsko-mazurskie:

Szpitale wspomagane

Paweł Grzybowski

Opublikowano 31 sierpnia 2017, 11:05

Fot. Thinkstock / Getty Images
Paweł Grzybowski

Opublikowano 31 sierpnia 2017, 11:05

Szpital Powiatowy w Pasłęku chce zbudować budynek na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Całkowita wartość projektu wynosi 2 mln zł, a dofinansowanie to blisko 1,7 mln zł.

Do budynku zostanie przeniesiony Zakład Rehabilitacji Leczniczej, który aktualnie realizuje świadczenia w zakresie fizjoterapii. Po zrealizowaniu projektu rozszerzy on swoją działalność o Ośrodek Dzienny Rehabilitacji (nowa usługa - uzupełniająca lukę w systemie zdrowia w powiecie elbląskim), na co pozwoli większa powierzchnia użytkowa nowego budynku. Do budynku zostaną przeniesione trzy poradnie specjalistyczne (neurologiczna, gruźlicy i chorób płuc dla dorosłych, oraz poradnia zdrowia psychicznego).

Z kolei w Urzędzie Miasta w Elblągu została zawarta umowa na podniesienie jakości i kompleksowości w tamtejszym Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II. Ten projekt jest warty blisko 40 mln zł, a dofinansowanie to blisko 33 mln zł. Zakres projektu zakłada roboty budowlane - rozbudowę bloku operacyjnego (przy ul. Komeńskiego) oraz modernizację pomieszczeń (przy. ul. Komeńskiego i Żeromskiego) na potrzeby oddziałów chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej z pododdziałem onkologicznym, położniczo-ginekologicznego z pododdziałem neonatologicznym, otolaryngologicznego, pediatrycznego, urazowo-ortopedycznego z pododdziałem chirurgii ręki, okulistycznego, rehabilitacji ogólnej i neurologicznej oraz rehabilitacji kardiologicznej.

Kolejne umowy z trzema innymi placówkami z regionu dotyczą adaptacji i modernizacji pomieszczeń budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego wraz z salą wyburzeń oraz Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Inwestycja pozwoli Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. zwiększyć liczbę wykonywanych procedur medycznych, w tym endoprotezoplastyki wykonywane w Oddziale Chirurgii urazowo-ortopedycznej. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 6,5 mln zł, natomiast wartość dofinansowania w wysokości ponad 4,2 mln zł.

Zmodernizowany będzie również Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie. Projekt związany z rozbudową, nadbudową, przebudową jednej z brył oraz zakupem wyposażenia to całkowity koszt ponad 18,6 mln zł, z czego blisko 14,8 mln zł wynosi dofinansowanie (podpisanie umowy o godz. 11).

W Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie zaplanowano natomiast rozbudowę istniejącego obiektu szpitala na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego. Całkowita wartość projektu to 5,2 mln zł, z czego ponad 4,4 mln zł wynosi dofinansowanie.

www.warmia.mazury.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szpitale / dofinansowanie / warmińsko-mazurskie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31