Szpitale zobowiązane do składania oświadczeń, aby utrzymać ceny energii elektrycznej

Medexpress

Opublikowano 09 lipca 2019, 12:38

167082493 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 09 lipca 2019, 12:38

Ustawa obejmuje zagadnienia podatku akcyzowego, efektywności energetycznej, biokomponentów oraz biopaliw ciekłych.
Według nowych przepisów odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są
- mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorstwami,
- szpitalami,
- jednostkami sektora finansów publicznych,
- innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
mają obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego.
Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r., ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.
Źródło: MZ
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ustawa / szpitale / ministerstwo energii
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31