Szymon Chrostowski: Koszty złamań osteoporotycznych ponosi budżet państwa i samorządy lokalne

Medexpress

Opublikowano 23 pazdziernika 2019, 15:23

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 23 pazdziernika 2019, 15:23


Od 1 listopada duże zmiany dla pacjentów z osteoporozą. Jak Pan skomentuje decyzje resortu zdrowia?


To bardzo dobra wiadomość dla pacjentów. Mamy szansę od 1 listopada na zniesienie absurdalnych kryteriów w kontekście przeciwdziałania osteoporozie. Przypomnę, że zmiany dotyczą refundacji aptecznej i zapisu mówiącego o tym, że można leczyć osteoporozę, ale wtedy gdy pacjent „się połamie”, co nie było żadnym działaniem prewencyjnym. Mieliśmy też do czynienia z ogromną dyskryminacją populacji męskiej.


Jak poważnym epidemiologicznie problemem jest osteoporoza?


Osteoporoza staje się coraz poważniejszym problemem dla starzejącego się polskiego społeczeństwa. Szacuje się, że w Polsce z tą chorobą żyje około 1,5 miliona kobiet i około 340 tys. mężczyzn w wieku powyżej 50 lat, z czego zaledwie od 10 do 20 proc. poddaje się leczeniu. Około 8 milionów Polek i Polaków jest w grupie ryzyka. Koszty złamań osteoporotycznych ponoszone są nie tylko przez budżet państwa (wydatki na leczenie czy też późniejsze renty lub zasiłki), ale także przez samorządy lokalne (koszty ponoszone na opiekę świadczoną na rzecz pacjenta przez uprawnione do tego instytucje, np. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej). To powoduje, że ciężar opieki nad osobami chorymi na osteoporozę w dużej mierze spada na samorządy. Ponadto osoby dotknięte osteoporozą często wypadają z rynku pracy. Zamiast pracować i odprowadzać podatek PIT, który trafia do samorządów, stają się klientami samorządowej pomocy społecznej. Z tego punktu widzenia leczenie osób chorych na osteoporozę jest dla kraju oraz dla samorządów lokalnych wskazane.

Stąd działania Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”?

Od 10 lat zajmujemy się także promocją Samorządowych Programów Profilaktycznych. Zjeździliśmy Polskę wzdłuż i wszerz z różnego rodzaju akcjami, kampaniami na rzecz samorządowych programów szczepień typu HPV, grypy WZW A. Organizowaliśmy także sympozja, pokazując jak ważna jest inwestycja w zdrowie, ale także byliśmy wsparciem dla referatów lub innych jednostek zajmującymi się zdrowiem w samorządzie.


Dlaczego tak ważne jest działanie samorządu w zdrowiu?


Wsparcie działań samorządów na rzecz poprawy losu pacjentów chorych mają szczególne znaczenie. To przede wszystkim kształtowanie lokalnej polityki zdrowotnej przekładającej się wprost na nasze zdrowie w ujęciu makrospołecznym. Mogą to zapewnić również przy wsparciu lokalnych organizacji pacjenckich, klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku oraz innych osób i instytucji, zainteresowanych w rozwiązaniu tego społecznego problemu, jakim jest brak profilaktyki.


A jakie są najbardziej skuteczne programy profilaktyczne?


Przede wszystkim te, które są dobrze skonstruowane, a ich efekty dające się przewidzieć. Wiele samorządowych programów zdrowotnych jest obecnie ocenianych przez Agencję Oceny Technologicznych i Taryfikacji (AOTMiT). Są one coraz lepsze, lepiej przygotowywane i coraz lepiej realizowane. Do tych najpopularniejszych przez lata należały szczepienia. Natomiast ostatnio pozytywnie został oceniony przez AOTMiT samorządowy program przeciwdziałaniu osteoporozie. Światowy Dzień Osteoporozy, który obchodziliśmy 20 października, skłania do bliższego przyjrzenia się problemom pacjentów z tą groźną chorobą, która może prowadzić do niesprawności, kalectwa, a nawet śmierci. Osteoporoza zwana „cichym złodziejem kości” sytuowana jest przez ekspertów wśród najpoważniejszych schorzeń naszych czasów. Samorządowe programy profilaktyki w zakresie osteoporozy mogą także zwiększyć dostępność do badań diagnostycznych, szczególnie w odpowiednio zdefiniowanych grupach ryzyka oraz upowszechnić standardy leczenia tej choroby. Dzięki tym działaniom seniorzy będą mogli dłużej pozostać sprawni i być aktywną częścią społeczności lokalnej w swojej małej ojczyźnie.

Jakie wynikają z tego korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego?

Inwestycja w profilaktykę, diagnostykę i leczenie osteoporozy jest bardzo korzystna dla jednostek samorządu terytorialnego ze względów humanitarnych, społecznych i finansowych. Brak nakładów w tym zakresie prowadzi do pogorszenia jakości życia seniorów, eliminuje ich z bycia aktywnymi członkami społeczności lokalnej i oznacza konieczność zwiększania wydatków na pomoc społeczną. Wspaniałym przykładem korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron jest zawiązanie Samorządowej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie w Powiecie Wałeckim. Powiat, gminy, oraz instytucje i organizacje pacjentów podpisało się pod wspólną deklaracją.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

osteoporoza / szymon chrostowski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31