Tag: "astma"

33 artykułów

Nowa broń do walki z ciężką astmą u dorosłych

Komisja Europejska dopuściła do obrotu mepolizumab, pierwszy zatwierdzony na terenie UE lek...

GIF wycofuje lek stosowany w leczeniu astmy

Co było powodem decyzji?

GIF: wycofanie z obrotu leku stosowanego w leczeniu alergii i astmy

Co było powodem wycofania?