Tag: "błędy medyczne"

40 artykułów

Przegląd prasy:
CZD - Centrum Zaniedbań Długoletnich

Minister Radziwiłł zapowiada zwiększenie wyceny procedur pediatrycznych. Czy to pomoże takim...

Nagrywanie w gabinecie lekarskim – komentarz prawnika

Polskie prawo nie pozwala pacjentowi na nagrywanie wizyt lekarskich. Potajemne dokonywanie zapisu...

Przychodzi pacjent do lekarza i... nagrywa

Na Zachodzie zjawisko jest dość powszechne. Lekarzom się to nie podoba. Czy słusznie? A może...

Lepsze jest pozasądowe rozstrzyganie sporów

Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić zmiany w pozasądowym dochodzeniu roszczeń z tytułu...

Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa nieumyślne – komentarz eksperta

Umyślność i nieumyślność często określana jest jako realny przebieg przeżyć psychicznych...

Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa nieumyślne

W przypadku przestępstw popełnianych przez lekarzy w związku z wykonywaniem zawodu, znacznie...

NFZ: nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Jakie?

NFZ skontrolował pracę farmaceutów. Jakie błędy popełnili?

NFZ skontrolował lekarzy

W IV kwartale 2015 r. oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 165 postępowań...

Odpowiedzialność za błąd w sztuce lekarskiej

Lekarz ponosi odpowiedzialność prawną za błąd medyczny będący skutkiem jego działania, ale...