Tag: "BRAF"

2 artykułów

ASCO20:
Rosną szanse pacjentów z III stopniem zaawansowania czerniaka

W ostatnich dniach ogłoszono zaktualizowane wyniki badania klinicznego COMBI-AD, które wykazało,...

Zarejestrowano terapię skojarzoną dla pacjentów z czerniakiem

Komisja Europejska zatwierdziła stosowanie kombinacji niwolumabu i ipilimumabu u pacjentów z...