Tag: "Cabotegravir"

1 artykułów

Szansa na przełom w profilaktyce przedekspozycyjnej HIV/AIDS

Ponad trzy tysiące aktywnych seksualnie afrykańskich kobiet weźmie udział w III fazie badania...