Tag: "Covid"

414 artykułów

GUS: ogromne tąpnięcie liczby hospitalizacji w 2020 roku

W nietypowym roku pandemii COVID-19 wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych dla wszystkich...

Mamy już fluronę i delmikron!

W Izraelu potwierdzono pierwszy przypadek gryporony (zwanej fluroną), czyli jednoczesnego...

Wytyczne dla organizatorów imprez sylwestrowych i noworocznych

Główny Inspektor Sanitarny przypomina o najważniejszych elementach rekomendowanego...

Omikron straszy świat

Szybkie rozpowszechnianie się Omikronu doprowadzi do dużej liczby hospitalizacji, mimo że obecnie...

POZ: Są wytyczne dot. opieki nad pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 w trakcie izolacji w warunkach domowych

Jest stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące postępowania z...

Raport dzienny: Rekord zgonów!

Ministerstwo Zdrowia ograniczna dostęp do amantadyny

W Dz.U. MZ opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie...

Wszystko o Omikronie

Jak długo będziemy się szczepić? Dlaczego zaszczepieni chorują? Czym Omikron różni się od...

Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 będzie działał dłużej

Do ogłoszenia skierowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie...

NFZ: Nowe zasady rozlicznia szpitali tymczasowych

Centrala NFZ opublikowała Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania...

Raport dzienny: Dwa rekordy IV fali

Nowe obostrzenia. Jest rozporządzenie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia...