Tag: "dyskryminacja"

6 artykułów

Dlaczego kobiety w medycynie są dyskryminowane?

75 proc. młodych medyczek doświadcza dyskryminacji ze względu na płeć – wynika z raportu...

Kobietom wciąż trudniej w chirurgii

Ponad połowa brytyjskich chirurgów płci żeńskiej doświadczyła dyskryminacji w miejscu pracy...

Czy zagraniczni lekarze są w Polsce dyskryminowani?

Lekarze spoza UE, którzy nie mają Karty Polaka, statusu uchodźcy, długoterminowej rezydentury...

Rekrutacyjny skandal na renomowanej uczelni medycznej

Tokijski Uniwersytet Medyczny od lat „korygował” wyniki egzaminów wstępnych tak, by odsetek...

Jak Polacy oceniają lekarzy?

Procedury antymobbingowe w szpitalach nie są skuteczne

Adam Bodnar zwrócił się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o ocenę skuteczności...