Tag: "finanse"

6 artykułów

2022 r. będzie czasem istotnego wyhamowania tempa wzrostu finansowania ochrony zdrowia

Wysoka inflacja powoduje, że tzw. ustawa 7 proc. PKB na zdrowie realizuje się sama. Im szybszy...

Michał Bulsa:
Doszliśmy do wniosku, że nieuchronnie czeka nas katastrofa w systemie ochrony zdrowia

- Potrzeba drastycznych zmian, nowego ukształtowania systemu opieki zdrowotnej, trzeba...

Transmisja:
Komisja Zdrowia

Sposób planowania budżetu NFZ zmniejsza dostępność do programów lekowych
Pozorne programy lekowe

Planowanie budżetu na programy lekowe powinno być skorelowane z podejmowanymi decyzjami...

Gdzie szukać oszczędności w zdrowiu?

Pracodawcy RP przygotowali raport pt. „Zdrowe oszczędności”, w którym zaprezentowano...

Konfederacja Lewiatan:
6 proc. PKB w 2025 roku trudno uznać za satysfakcjonujące

Komentarz dr Dobrawy Biadun, ekspertki Konfederacji Lewiatana i Jeremiego Mordasewicza, doradcy...