Tag: "gastroenterolog"

3 artykułów

Duże zmiany w specjalizacjach. Jest projekt rozporządzenia

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...

Pacjenci z nieswoistymi chorobami jelit apelują do ministra

Opieka koordynowana nad pacjentem z nieswoistymi zapaleniami jelit (NZJ), wydłużenie refundowanej...

Leki biologiczne biopodobne to szansa dla pacjentów?

O tym jaki jest profil bezpieczeństwa i skuteczność leków biologicznych biopodobnych w rozmowie...