Tag: "głuchota"

4 artykułów

Następstwa nikotynizmu

Następstwa nikotynizmu trawiącego nasze społeczeństwo są dalekosiężne i nie ograniczają się...

Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych - transmisja online

Omówienie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, dotyczących funkcjonowania osób z...

Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych - transmisja online

Kontynuacja prac nad programem Dostępność Plus i systemem alarmowym dla osób niepełnosprawnych.

WHA: problem niedosłuchu rośnie – jak go rozwiązać?

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia 5 proc. mieszkańców Ziemi – tj. ponad 360 mln...