Tag: "guzy lite"

4 artykułów

Choroba kostna i przerzuty do kości wyzwaniem dla systemu

W przypadku szpiczaka plazmacytowego i guzów litych terapia choroby kostnej wywołanej przez...

Jeden lek na wiele nowotworów

Fuzje genów NTRK stwierdza się w wielu rodzajach guzów litych. Ich częstość występowania...

Światowy Dzień Onkologii:
Postęp w terapii nowotworów litych

Podczas tegorocznego kongresu Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem (AACR – ang....