Tag: "Janina Ochojska"

2 artykułów

Zdrowie na ostatniej prostej kampanii

Służba zdrowia musi być powszechnie dostępna i publiczna. Musimy zapewnić każdemu rodakowi...