Tag: "Katarzyna Czyżewska"

47 artykułów

Katarzyna Czyżewska
Założenia projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

Sytuacja finansowa większości szpitali publicznych w Polsce jest zła, a niekiedy bardzo zła, co...

Katarzyna Czyżewska
Czy przepisy prawa o obrocie produktami rolnymi i spożywczymi stosują się do leków?

Co mają wspólnego produkty rolne z lekami? Obrót zarówno produktami rolnymi, jak i lekami (a...

Katarzyna Czyżewska
Reklama leku szkodzi zdrowiu?

Tuż przed przerwą świąteczną, 21 grudnia ubiegłego (już) roku, do konsultacji społecznych...

Katarzyna Czyżewska:
Wczesny dostęp do leków w świetle planowanych zmian w prawie

Co do zasady, warunkiem udostępnienia leku pacjentom jest jego uprzednie dopuszczenie do obrotu; a...

Katarzyna Czyżewska
Ekonomika procesu a prawa strony w postępowaniu refundacyjnym: co jest ważniejsze?

31 grudnia b.r. upływa ważność 2/3 (jak szacuje Ministerstwo Zdrowia) decyzji refundacyjnych, w...

Katarzyna Czyżewska
Komunikat GIF na temat franczyzy aptek

Rynek detalicznej sprzedaży leków podlegał w ostatnich latach dynamicznym zmianom, które...

Katarzyna Czyżewska
Projekt nowelizacji Ustawy o refundacji leków powinien wkrótce trafić do prac legislacyjnych

Zgodnie z informacją opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady...

Katarzyna Czyżewska
Zmiany w finansowaniu leków po wejściu w życie Ustawy o Funduszu Medycznym

Pod koniec ubiegłego roku weszła w życie ustawa ustanawiająca Fundusz Medyczny, który ma być...

Katarzyna Czyżewska
O strategii na rzecz rozwoju aptek

W ubiegłym tygodniu ogłoszono zawarcie przez ministra zdrowia oraz Naczelną Radę Aptekarską...

Katarzyna Czyżewska
Czy wolno reklamować lek w formie przekazywania bezpłatnych próbek do farmaceutów?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał niedawno (tj. 11 czerwca b.r.) wyrok w sprawie...

Katarzyna Czyżewska
Kolejny etap wdrażania systemu weryfikacji autentyczności leków

W ostatnich dniach znów głośno było o obowiązkach uczestników obrotu lekami, wynikających z...

Katarzyna Czyżewska
Zamiast dużej nowelizacji Ustawy o refundacji... ustawa o Funduszu Medycznym

Duża nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia...

Katarzyna Czyżewska:
Czy od lipca czekają nas problemy z dostępnością leków?

Coraz powszechniejsze braki leków w aptekach to obecnie jeden z najważniejszych problemów branży...

Katarzyna Czyżewska
Postępowania refundacyjne zawieszone do końca sierpnia z powodu COVID-19?

Stan epidemii obowiązujący obecnie w Polsce, wprowadzony z powodu szerzenia się choroby...

Katarzyna Czyżewska
Jak koronawirus wpłynie na polskie... prawo?

W ubiegłym tygodniu byliśmy świadkami wyjątkowo ekspresowego procesu legislacyjnego,...

Katarzyna Czyżewska
2020: rok rewolucji czy ewolucji w prawie ochrony zdrowia?

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia w Sejmie w styczniu b.r. minister zdrowia przedstawił...

Mec. Katarzyna Czyżewska
Planowane zmiany w zasadach reklamowania wyrobów medycznych i suplementów diety

Rynek suplementów diety w Polsce systematycznie rośnie i według niektórych prognoz, jego...

Katarzyna Czyżewska
Programy lekowe – procedura do zmiany

W dyskusjach o ewentualnej nowelizacji Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych...

Katarzyna Czyżewska:
Kontrowersje wokół RTR

Opublikowany w lipcu przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) b.r. raport nt....

Katarzyna Czyżewska
Czy projekt Ustawy o zawodzie farmaceuty ma szansę na uchwalenie w tej kadencji Sejmu?

Termin kolejnych wyborów do parlamentu wyznaczono na 13 października b.r., a tempo prac...

Katarzyna Czyżewska:
Pilna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego uchwalona 26 kwietnia b.r. weszła w życie w ubiegłym...

Katarzyna Czyżewska
NIK o finansowaniu produkcji radiofarmaceutyków

Skomplikowane i często zmieniające się przepisy prawa farmaceutycznego i medycznego są jedną z...

Katarzyna Czyżewska
Kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego w drodze

Nadal trwają prace nad projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego (tj. ustawy z 6 września...

Grzegorz Rychwalski: Patent na postęp

Po 10 latach starań całej europejskiego branży generycznej o zmianę przepisów dotyczących SPC...

Katarzyna Czyżewska
Współpraca państw UE w zakresie refundacji

5 marca b.r. agencje oceny technologii medycznych (HTA) z Irlandii, Szkocji i Walii podpisały...

Katarzyna Czyżewska
Procedowane zmiany w zasadach ochrony wynalazków w Unii Europejskiej

Z początkiem tego roku nabrały tempa prace w Parlamencie Europejskim nad projektem rozporządzenia...

Katarzyna Czyżewska: Refundacja od stycznia 2019 roku

Nie milkną dyskusje w mediach na temat nowej listy leków refundowanych, która miałaby zacząć...

Katarzyna Czyżewska
Negocjacje cenowe: część leków zniknie z listy refundacyjnej?

Ostatnie tygodnie 2018 roku znów będą intensywne dla wielu producentów leków, a to za sprawą...

Katarzyna Czyżewska:
Szczepienia w aptekach

Nieco ponad miesiąc temu światło dzienne ujrzała „Polityka lekowa państwa 2018-2022” –...