Tag: "Kodeks Etyki Lekarskiej"

3 artykułów

Zmierzch bezkarności

Artykuł 65 Kodeksu Etyki Lekarskiej jasno precyzuje, iż lekarzom nie wolno narzucać swych usług...

Konstanty Radziwiłł:
Moralnie etyka ma prymat przed prawem

O klauzuli sumienia oraz kodeksie etyki lekarskiej wypowiedział się Minister Zdrowia Konstanty...

25 lat Kodeksu Etyki Lekarskiej w NIL

14 grudnia 1991 r. uchwalono Kodeks Etyki Lekarskiej, obowiązujący każdego lekarza i lekarza...