Tag: "KRUS"

3 artykułów

Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego - transmisja

Ocena funkcjonowania programu lekowego B.29 po zmianach obowiązujących od 1.11.2022 r....

GUS: Spada liczba wypłacanych rent

W najnowszej publikacji Główny Urząd Statystyczny podał dane dot. rent i emerytur w 2020 r.

KRUS przekaże dane do NFZ