Tag: "Krzysztof Madej"

2 artykułów

NRL ostro o nowelizacji artykułu 155 Kodeksu karnego

Naczelna Rada Lekarska, która spotkała się w piątek w Gdańsku, jednogłośnie sprzeciwiła się...

Rezydenci żądają zrealizowania lutowego porozumienia

Rząd nie realizuje zawartego w lutym porozumienia. Dlatego pod koniec lipca spotkamy się ze...