Tag: "kształcenie podyplomowe"

8 artykułów

Minister zdrowia powołał Zespół ds. opracowywania zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie ministra zdrowia z dnia 19...

Jest projekt rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w...

Jest już projekt MZ w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

We wtorek na stronie RCL został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w...

PES po nowemu

O zmianach w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym z prof. dr. hab. n. med. Mariuszem Klenckim,...

Powstanie Mazowieckie Centrum Edukacji Medycznej

Mazowieckie Centrum Edukacji Medycznej będzie zajmować się kształceniem podyplomowym lekarzy.

MZ zapowiada zmiany w przepisach dot. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Resort zdrowia przekazał do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie kształcenia...