Tag: "leczenie szpitalne"

31 artykułów

Jak zwiększyć dostępność do immunoterapii na jady owadów błonkoskrzydłych?

Jak zmniejszyć koszty i zwiększyć dostępność do immunoterapii na jady owadów...

Bariery w dostępie do odczulania polskich pacjentów – potrzeba zmian systemowych

Od 5 do 10 proc. populacji dorosłej w Polsce może przejawiać reakcję uogólnioną na użądlenie...

NFZ: Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu...

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne - NFZ

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu...

NFZ:
Zarządzenie ws. umów w zakresie chemioterapii

12 sierpnia NFZ opublikował ujednolicony tekst zarządzenia w sprawie określenia warunków...

NFZ: Projekt zarządzenia dot. leczenia dzieci i dorosłych ze śpiączką

Centrala NFZ opublikowała Projekt zarządzenia - rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne -...

Będą zmiany ws. warunków zawierania i realizacji umów rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

NFZ opublikowało nowelizację zarządzenia ws. warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju...

Michał Modro:
Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej – część II. Odpowiedzialność cywilna

Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej szczegółowo (na 21 stronach) opisuje zadania...

Zarządzenie NFZ: Leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Centrala NFZ opublikowała zarządzenie z dnia 31 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w...

Projekt zarządzenia NFZ: Leczenie szpitalne - chemioterapia

Prezes NFZ przekazał do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie...

Zarządzenie NFZ ws. programów lekowych

Centrala NFZ opublikowała zarządzenie prezesa NFZ z dnia 1 października 2019 r. zmieniające...

Michał Modro
Od 1 października obowiązują nowe przepisy dotyczące leczenia nowotworów piersi

W dniu 1 października wchodzą w życie przepisy, których celem jest zapewnienie lepszej opieki...

NFZ: Projekt zarządzenia leczenie szpitalne– chemioterapia

Centrala NFZ opublikowała projekt zarządzenia prezesa NFZ w zakresie leczenie...

NFZ: zmiany w leczeniu szpitalnym. Jest projekt zarządzenia

Prezes NFZ przekazał do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie...

Jakie są koszty refundacji leków za pierwsze półrocze 2019 roku?

W piątek NFZ opublikował nowelizację zarządzenia ws. określenia warunków zawierania i...

Zarządzenie NFZ: leczenie szpitalne – chemioterapia

NFZ opublikował zarządzenie prezesa NFZ z dnia 30 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie w...

NFZ: zmiany w chemioterapii

Prezes NFZ skierował do konsultacji projekt zarządzenia, które zmienia zarządzenie dotyczące...

Zarządzenie NFZ: leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

Opublikowano zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i...

NFZ: zmiana zarządzenia w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych w leczeniu szpitalnym

NFZ opublikowało zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji...

Relacja z konferencji:
Leczenie szpitalne zastępuje się coraz częściej opieką ambulatoryjną

- W Polce wydajemy około 2 tysięcy dolarów na jednego pacjenta w zakresie ochrony zdrowia -...

Zarządzenie NFZ: leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków...

NFZ: projekt zarządzenia dot. świadczeń wysokospecjalistycznych

Opublikowano Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne oraz leczenie...

NFZ: Zarządzenie ws. warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

W piątek NFZ opublikował zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju...

Zarządzenie NFZ ws. umów dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie chemioterapia

W piątek NFZ opublikowało zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji...

NFZ: projekt zarządzenia dot. chemioterapii

Prezes NFZ przekazał do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie...

Jest już zarządzenie NFZ, które dotyczy m.in. monitorowania przez Fundusz przetargów na zakup leków

NFZ opublikował zarządzenie, które zmienia zarządzenie w sprawie określenia warunków...

NFZ: zarządzenie dotyczące chemioterapii

Jest zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i...