Tag: "leczenie uzależnień"

9 artykułów

Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień - na żywo

Kierunek zmian organizacyjnych i prawnych w systemie lecznictwa odwykowego i leczenia uzależnień -...

Powstanie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych...

Będą zmiany ws. świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Na stronie RCL opublikowano nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie...

NFZ: zarządzenie dot. psychiatrii i leczenia uzależnień

Centrala NFZ opublikowała Zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji...

Projekt zarządzenia NFZ - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Centrala NFZ przedstawiła projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i...

Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień - oglądaj online

Możliwości prawnego uregulowania funkcjonowania ośrodków świadczących stacjonarną,...

Zwiększenie taryf w psychiatrii i leczeniu uzależnień

Taryfy świadczeń gwarantowanych w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień.