Tag: "lurazydon"

4 artykułów

Schizofrenia u młodzieży:
Lurazydon z pozytywną rekomendacją AOTMiT

Lurazydon jest pierwszym lekiem przeciwpsychotycznym II generacji, który został zarejestrowany we...

Prof. Samochowiec:
Zróbmy właściwy krok w terapii schizofrenii

Z prof. Jerzym Samochowcem, kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu...

Schizofrenia: Rozdźwięk na linii priorytetów zdrowotnych?

Schizofrenia to choroba przewlekła wymagająca kompleksowego leczenia, w którym podstawową rolę...

Nowoczesne leczenie schizofrenii pozwoli chorym wrócić do pracy, a to zmniejszy wydatki ZUS

10 proc. wszystkich rencistów w Polsce to osoby ze schizofrenią. Wydatki ZUS związane z kosztami...