Tag: "małopłytkowość"

2 artykułów

Telegram pacjencki:
Życie w horrorze niewiedzy

O potrzebach pacjentów w czasach epidemii rozmawiamy z przedstawicielami organizacji pacjenckich....