Tag: "MIS-C"

2 artykułów

MIS-C / PIMS-TS:
Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci

Tylko niewielki odsetek dzieci chorych na COVID-19 wymaga hospitalizacji. Ale nawet całkowicie...